פיתוח אישי |

ייעוץ בכניסה לתפקיד

החיפוש, אי הוודאות, תחושת המבחן , הרצון לעמוד בציפיות, הצורך להתארגן ו'לקרוא את המפה', התשוקה להגיע ליעד קרוב ומיידילצד החשיבות בלתכנן את המסלול כולו- כל אילו מאפיינים כמעט כל מנהל בכניסה לתפקיד. עיסוק בשאלות כמו 'מה אני רוצה לעשות בזמן שיש לי להיות כאן'? 'איזו חוויה אני רוצה לקחת מכאן, ומה אשאיר אחרי'? נפוץ גם הוא. יעוץ בכניסה לתפקיד כולל סדרה של מפגשים אישיים, המסייעים למנהל:

  • להבין את מרכיבי התפקיד- מטרות, הגדרת יעדים ומרחבי פעולה עתידיים.
  • מיפוי סביבת העבודה - מוקדי כוח, ממשקים, בעלי עניין המעורבים.
  • גיבוש הדרך וה'אני מאמין הניהולי'- התואמת את המאפיינים האישיים של המנהל לצד מאפייני הסביבה החדשה, אתגרי התפקיד ועמידה בציפיות .
  • סיוע וייעוץ בשלבי היישום ובמהלכי ההתמקמות הראשוניים.