פיתוח מנהלים |

Role Analysis

סדנה המאפשרת למשתתף לבחון את הנחות היסוד ודפוסי ההתנהגות ה'אוטומטיים' שלו, הבאים לידי ביטוי במציאות היומיומית בכלל, וב'מצבי קצה', כגון: קונפליקטים, מצבי לחץ, אתגרים, מעברים ושינויים, בפרט. הסדנה דינמית, ומאפשרת למשתתפים לחקור מאפיינים מודעים ולא מודעים הבאים לידי ביטוי במפגש הדרמטי בין האדם- העצמי (self) לבין התפקיד (role), אותו הוא ממלא בארגון. בסדנה נעשה שימוש אינטגרטיבי ב'חומרי העבודה' המגיעים מתוך דילמות ניהוליות, מתוך חוויות העבר, הרקע האישי, ומתוך ה'כאן ועכשיו' הקבוצתי. הסדנה מסייעת למשתתפים לפתח מודעות עצמית גבוהה יותר לדרכי ההתמודדות והתגובה הטבעיות שלהם ולבחור דרכי תגובה חלופיות, אפקטיביות יותר ומותאמות למציאות. הסדנה מתנהלת בקבוצות קטנות, במסגרת אינטימית, ויכולה לשמש כמתודולוגיה מובילה בקבוצת עמיתים.