פיתוח מנהלים |

קבוצת עמיתים

  • אחת מתבניות הלמידה והפיתוח החשובות למנהלים, בעיקר המנוסים שבהם, בה ניתן דגש על חקירה וניתוח של דילמות ניהוליות מתוך העשייה היומיומית. הקבוצה פועלת בפורמט מובנה. במסגרת המפגשים ניתנת הזדמנות להעלות דילמות אישיות ולהיעזר בחברי הקבוצה בחקירת האירועים והתגובות האפשריות להם. המודל מחזק את התקשורת הפנים ארגונית, מייצר רשתות חברתיות, מייעל את ממשקי העבודה, מחזק את הדרג אליו משתייכים חברי הקבוצה, ואת השפעתו על הקורה בארגון.