פיתוח מנהלים |

סדנאות בכניסה לתפקיד

כל כניסה לתפקיד חדש מזמן למנהל מצבים של בלבול, חוסר ודאות, התלהבות, צורך בלמידה ו'קריאת המפה', והזדמנות לגבש ולחדד את דרכו ואת זהותו הניהולית. מטרת הסדנה היא לסייע למנהלים, הנמצאים בשלבי כניסה לתפקיד, לזהות ולהתמודד באופן אפקטיבי עם מאפייני ואתגרי השלב הזה; הגדרת תפיסת התפקיד החדשה, אבחון ומיפוי הסביבה החדשה והכוחות הפועלים בה, תרגול מיומנויות של כניסה לתפקיד, כגון: שיחות תיאום ציפיות, ישיבות פתיחה וכו'. המפגש הקבוצתי מסייע למשתתפים לשתף ולחקור דילמות משותפות, ולחזק את תחושת המסוגלות שלהם להתמודד עם השינוי.