פיתוח צוותים \ הנהלה |

פיתוח צוות

תהליך עבודה המיועד לצוותים אורגניים הפועלים יחד. צוותים איכותיים ומתפקדים, ולאו דווקא צוותים במשבר. פיתוח הצוות, עוסק במרבית המקרים בקשר שבין מימד המשימה לבין מימד היחסים. מטרת התהליך היא לשפר את תהליכי העבודה ולהגביר את האפקטיביות של הצוות, ע"י:

  • העמקת ההיכרות הבינאישית.
  • בחינה וחקירה של הכוחות המקדמים והבולמים את עבודת הצוות.
  • משובים וציפיות הדדיות בין חברי הצוות לבין ראש הצוות, ובינם לבין עצמם.
  • ניתוחי מקרים והפקת לקחים מתוך נסיון הצוות. גיבוש תכנית פעולה יישומית להמשך התנהלות הצוות.