.


 

*במסגרת חברת 'ד.ש. אופק', פיתוח ארגוני.
**במסגרת חברת 'נירם גיתן'.