.

ani mamin

אני מאמין

•  שנים עסקתי באדריכלות נוף ובתכנון המרחב העירוני. לימים, עשיתי שינוי, והחלפתי את העיסוק מתכנון המרחב העירוני לעיסוק במרחב הארגוני בו אנו מתנהלים- ללוות ולייעץ לאנשים, למנהלים ולצוותים בסלילת דרכים חדשות, שמובילות להתפתחות ולצמיחה אישית ועסקית.
•  אני מאמין שכמו העיר, גם הארגון הינם מרחבים מערכתיים. המערכת מורכבת מאלמנטים פורמליים ופונקציונאליים המהווים בסיס ליכולת תפקודית. לצידם, קיימים אלמנטים בלתי פורמליים, חלקם גם לא רציונליים, המשפיעים לא פחות על תפקודו של הארגון. המרכיבים הלא-פורמליים הינם תוצר של אילוצים, צרכים, מאבקי כוח, תרבות ודפוסי התנהגות המעצבים את פני הארגון. האינטראקציה הדינמית בין כלל מרכיבי הארגון משרתת על פי רוב את מטרותיו, אך מייצרת גם התנגשויות וסתירות. ראיית התמונה הרחבה, על המורכבות והסתירות בתוכה, מאפשרת לי כיועץ לצייד את הארגון ואנשיו בתובנות יישומיות המעודדות צמיחה.
•  נקודת המוצא שלי היא שהמפתח להצלחת תהליכים טמון ביכולתם של אנשים להיות מעורבים ולהשפיע על המרחב הארגוני בו הם פועלים, לשנות ולהשתנות. עבודתי כיועץ מעודדת את הארגון והאנשים בו לצאת מ'אזורי הנוחות', ומ'רחובות מוכרים' ולהגיע ל'צמתים', ל'כיכרות'. שם מתקיים מרחב השפעה. שם ניתן לפעול מתוך חוויה של בחירה. משם ניתן לבחון שינויים, לפרוץ מכשולים ולהגשים מטרות.
•  אני מאמין שעבודת ייעוץ אפקטיבית, יישומית ומשמעותית מושתת על שלוש הנחות יסוד:
1.  פיתוח הוא תהליך ולא אירוע חד פעמי.
2.  הבנת הדינמיקה הגלויה והסמויה, המודעת והלא מודעת בארגון, היא המפתח לפיתוח דפוסי התנהגות מקדמים, ולמימוש הפוטנציאל העסקי והאנושי של הארגון.
3.  ראיה מערכתית רחבה, מסייעת לארגון ולאדם לפעול באופן אפקטיבי יותר.
•  אני מאמין בכוחות הפנימיים המניעים את האדם ואת הארגון. לכן, אני מעודד לקיחת אחריות של הלקוח על התהליכים הקורים בו , מאמין שאין אף גורם חיצוני שיודע טוב ממנו מה נכון ומתאים לו. השאיפה ליצירת שותפות בתהליכי חשיבה ועשייה, מאפשרת לי לסייע לארגון ולפרטים בתוכו לחולל שינויים משמעותיים, מתוך קבלה ונכונות להתמודד עם המורכבות והאתגרים של השינוי.