פיתוח צוותים \ הנהלה |

פיתוח צוותי הנהלה

פיתוח צוותי הנהלה:בכל צוות הנהלה מתקיים קונפליקט מובנה: כל אחד מחברי ההנהלה מופקד על תחום או על יחידה ארגונית. במקביל, מחוייבים חברי ההנהלה לניהול משותף של כלל הארגון קידום מטרותיו העסקיות, פיתוח התרבות הארגונית והתפיסות הניהוליות הרצויות בארגון קונפליקט זה מייצר מתיחות וניגוד אינטרסים המחוייב בתחזוקה מתמדת. מטרות תהליך פיתוח ההנהלה:

  • העמקת ההיכרות הבינאישית.
  • בחינת דפוסי העבודה הקיימים בצוות- כוחות המקדמים ובולמים את עבודת הצוות.
  • הסדרת מערכות יחסים בין חברי הצוות- משובים ותיאום ציפיות הדדית.
  • הסדרת ממשקי העבודה בין חברי הצוות ובין היחידות עליהן הם מופקדים.
  • גיבוש תכנית פעולה יישומית להמשך התנהלות הצוות.