פיתוח צוותים \ הנהלה |

בניית צוות

כל צוות בתחילת דרכו, או לאחר שינוי מהותי בהרכב שלו, נדרש להבהיר את מטרותיו המשותפות ולבנות תשתית מוסכמת לתהליכי העבודה הרצויים, שיאפשרו לצוות לממש את מטרותיו. מטרות התהליך:

  • היכרות בינאישית.
  • גיבוש והסכמה על מטרות הצוות.
  • הגדרות תפקידים, תחומי אחריות ומערכת ציפיות הדדית בין חברי הצוות.
  • גיבוש נורמות עבודה, שגרות ניהול ולמידה, העברת מידע ונוהלי קבלת החלטות.