פיתוח ארגוני |

אבחון ארגוני

מטרת האבחון היא לספק לארגון תמונה מקיפה ככל הניתן על הקורה , באופן גלוי ובאופן סמוי, ביחידה ארגונית כלשהיא או סביב סוגייה משמעותית המעסיקה את הארגון. כחלק מהאבחון, ניתנות המלצות ליישום ומהלכי התערבות נדרשים.
האבחון מבוצע באמצעות מספר כלים: ראיונות עומק, קבוצות מיקוד, תצפיות, שאלונים ולמידת סקרים וחומרים כתובים.
האבחון מבוסס על מודלים שונים, ומתמקד באחד או יותר מההיבטים הבאים: בהירות המטרה, התאמת המבנה הארגוני והגדרות התפקידים לאור מטרות ויעדי היחידה, תרבות ארגונית, מנהיגות, דפוסי ניהול, תקשורת והעברת מידע, שיתוף פעולה ויחסים בינאישיים.