פיתוח ארגוני |

האצת ממשקים

אחד האתגרים העומדים כיום בפני עובדים ומנהלים בארגון הוא יכולתם למסד, לקדם ולנהל באופן 'חכם' ממשקים פנים וחוץ ארגוניים. במסגרת ההתערבות, מתקיימים מפגשים בקבוצה המורכבת מתתי קבוצות ו /או מאנשים המנהלים בינהם ממשקי עבודה ביום יום, ובכך לסייע להאצת שיתופי הפעולה ביניהם. במהלך המפגשים נחשפים המשתתפים למודלים וידע תיאורטי, ומתנסים ב'תרגום' שלו לפרקטיקה היום יומית ביניהם. סדרת המפגשים העוסקת בניהול הממשקים מאפשרת:

  • למידה והבנה של תהליכים גלויים וסמויים בהתנהלות ממשקים.
  • תרגול מיומנויות בניתוח והתנהלות בממשק.
  • פיתוח ושיפור האינטליגנציה הרגשית.
  • האצת שיתופי הפעולה בארגון ומחוצה לו, והגברת האפקטיביות הארגונית כולה.