פיתוח ארגוני |

הטמעת ערכים

ערכים ארגוניים משקפים את הנחות היסוד הגלויות עליהן מושתת הארגון. ערכים אלו מסייעים לארגון לגבש את זהותו העיסקית והערכית, לחזק את עמוד השדרה הפנימי שלו, לפתח תרבות ארגונית רצוייה, ותדמית חיובית כלפי פנים וכלפי חוץ. אני מאמין שחשיפת הערכים הרצויים מחייבת את הארגון לעמוד וליישם ערכים אלו בפועל- להשקיע בהטמעתם , לתרגם אותם לכלים יישומיים, לצמצם את הפערים בין הערכים הגלויים והסמויים, ולעודד שיח גלוי ואותנטי ביחס לסוגיות עקרוניות ואתיות הנובעות מהם. תהליך הטמעת הערכים מתחיל בחשיפה והגדרת הערכים הקיימים בארגון. העצמת אותם ערכים קיימים המקדמים את הארגון, והתמודדות עם ערכי ליבה, בחלקם סמויים, הבולמים ומקשים על הארגון בהגשמת יעדיו. תהליך ההטמעה נמשך במעורבות אקטיבית של כלל המנהלים והעובדים בארגון, המתרגמים ערכים אלו להתנהגות אופרטיבית מחייבת ביחידות השונות בהן הם פועלים.